Mgr. Martin Klika

Vítejte na oficiální webové prezentaci Mgr. Martina Kliky, MBA, radního Ústeckého kraje a předsedy OVV ČSSD Most

 

Koalice na posledním jednání zastupitelů města Litvínova rozhodla zvýšit pravomoc sedmičlenné radě města k rozhodování o veřejných zakázkách. Až dosud rada města rozhodovala o veřejných zakázkách v hodnotě do šesti miliónů korun, nově může rozhodnut o veřejných zakázkách do patnácti miliónů korun. Deset let fungovalo pravidlo, že o veřejných zakázkách nad šest miliónů korun rozhodovalo zastupitelstvo města na veřejném jednání. Nejen zastupitelé, ale všichni občané mohli mít přehled o zahájení zadávacího řízení a jeho podmínkách, o jmenování komise pro otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek a o výběru nejvhodnější nabídky. To vše je nyní v pravomoci sedmi lidí. Deset let se zastupitelé města mohli podílet na výběru veřejné zakázky nad šest miliónů korun. Deset let měli obyvatelé Litvínova možnost do nejmenších podrobností sledovat zadání i výběr veřejné zakázky nad šest miliónů korun. Město Litvínov nyní rozhodnutím současné koalice ztrácí transparentnost výběrových řízení. Koaliční zastupitelé pod zástěrkou usnadnění celého procesu výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky omezili průhlednost hospodaření města. ČSSD v Litvínově tento krok zpět odsuzuje a zásadně s ním nesouhlasí.   

Akční plán rozvoje města má zásadní nedostatky

Koalice na posledním jednání Zastupitelstva města Litvínova nenašla vůli stáhnout z programu Akční plán města, který má zásadní nedostatky. Nesmyslné jsou zejména indikátory v aktivitě „ZMÍRNĚNÍ SOCIÁLNÍCH PROBLÉMŮ NA SÍDLIŠTI JANOV“.  Jedním z indikátorů je počet přestupků na jednoho obyvatele evidovaných Městskou policií Litvínov. To povede pouze k tomu, že budou strážníci nuceni přivírat nad přestupky oči, aby město tento indikátor naplnilo. Velmi optimistické jsou také indikátory pro opatření „PODPORA ZAMĚSTNANOSTI VE MĚSTĚ“. Tento indikátor je stanoven tak, že by se měl zcela vymazat rozdíl mezi výší registrované nezaměstnanosti pro Litvínov a pro Ústecký kraj. Akční plán rozvoje města si žádá dopracování.


 

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti ve spolupráci s Paktem zaměstnanosti Ústeckého kraje a Ústeckým krajem zorganizoval workshop se zástupci regionů ČR k teritoriálním paktům zaměstnanosti, který se uskutečnil dne 11. 10. 2016 v Ústí nad Labem za účasti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a generální ředitelky Úřadu práce ČR Kateřiny Sadílkové.

 

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje vznikl v roce 2013 po vzoru moravskoslezského paktu. Postupně pak vznikaly pakty zaměstnanosti také v ostatních krajích. V současné době působí v České republice 13 paktů zaměstnanosti, zástupci 11 z nich přijeli do Ústí nad Labem. Na setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti se diskutovalo o poslání paktů, vzájemném partnerství a spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. „Pakty zaměstnanosti mají řešit především prevenci nezaměstnanosti, komunikaci mezi Úřadem práce ČR, zaměstnavateli a školami. Pro ministerstvo práce a sociálních věcí jsou pakty zaměstnanosti strategickým partnerem. Každý kraj je jiný, stejně tak specifické jsou i příčiny nezaměstnanosti a problémy v jednotlivých krajích. Při partnerství s pakty chceme zohledňovat místní specifika,“ konstatovala v úvodu workshopu ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Význam paktů v prevenci nezaměstnanosti ocenila také generální ředitelka úřadu práce ČR Kateřina Sadílková: „Podporuji vznik paktů zaměstnanosti a spolupráci krajských poboček s nimi. Hlavní přínos do budoucna je koordinace přípravy lidí pro potřeby zaměstnavatelů.“  Přípravu lidských zdrojů pro konkrétní potřeby regionu označil za hendikep také krajský radní pro sociální problematiku a zaměstnanost Martin Klika. „Musíme více zapojit školy. Přizpůsobit studijní obory potřebám trhu práce. Školy musí také více spolupracovat s rodinami a do své činnosti musí vložit více sociální práce tak, aby studenti neodcházeli ze škol před dokončením studia,“ doplnil Martin Klika.

 

Zástupci paktu zaměstnanosti a ministerstva práce a sociálních věcí dále diskutovali o zahrnutí teritoriálních paktů zaměstnanosti do zákona o zaměstnanosti, financování teritoriálních paktů zaměstnanosti, učící se sítě teritoriálních paktů zaměstnanosti a založení Asociace teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR. Dále na jednání zazněly informace o teritoriálních paktech zaměstnanosti v jednotlivých krajích včetně informací o předložených projektech do výzvy č. 55 z OP Zaměstnanost na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR a informace o přípravě výzvy z OP Zaměstnanost na Observatoře trhu práce (projekt KOMPAS).

 

Workshopu se kromě ministryně zúčastnili také další zástupci MPSV, Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, krajů, hospodářských komor, regionálních rozvojových agentur a dalších institucí.  

 

Jménem svým i jménem Okresní organizace ČSSD Most děkuji vládě České republiky za její podporu horníkům z Mostecka. Na dnešním jednání vláda schválila pro horníky z Mostecka kompenzace, které mají zmírnit dopad propouštění horníků po útlumu těžby. Přestože ministři za ANO podpořili už před několika měsíci téměř bez výhrad horníky z Ostravska, při dnešním hlasování se za naše horníky postavili pouze ministři sociální demokracie a jedním hlasem také KDU-ČSL. Přitom to bylo právě rozhodnutí vlády včetně ministrů za ANO neprolomit těžební limity na severu Čech, které připraví naše horníky o práci. Sociální demokraté v Ústeckém kraji o rovné podmínky pro propouštěné horníky z Mostecka i Ostravska usilovali dlouhodobě. Jsem rád, že vláda nyní změnila svůj přístup k Mostecku a Ústeckému kraji.  Považuji dnešní rozhodnutí za skvělý  výsledek vyjednávání Krajské organizace ČSSD Ústeckého kraje za spolupráce s Ústeckým krajem a Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje, která má na výsledku jednání také velký podíl. Děkuji všem ministrům ČSSD, především pak premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, který přislíbil naše požadavky na kompenzace pro propouštěné horníky z Mostecka podpořit a svému slibu dostál.

Martin Klika, předseda Okresní organizace ČSSD Most

 


Všem voličům, kteří podpořili ČSSD a dali nám svůj hlas,  děkuji. Poděkování ale patří všem obyvatelům Ústeckého kraje, kteří vyjádřili svůj názor a hlasovali v krajských volbách, bez ohledu na to, koho volili. Důležité je, že lidem není Ústecký kraj lhostejný a chtějí o jeho rozvoji spolurozhodovat prostřednictvím volených kanidátů do zastupitelstva kraje. ČSSD získala díky svým voličům deset mandátů v zastupitelstvu kraje. Další čtyři roky udělám jako zastupitel kraje vše proto, abych nezklamal důvěru těch, kteří dali ČSSD svůj hlas.

Dnes vynesl Okresní soud v Mostě už druhý zprošťující rozsudek v případu dopravní nehody, které jsem byl účastníkem před více než třemi lety. Bezprostředně po dopravní nehodě, při které zemřel člověk, jsem vyjádřil velikou lítost nad zmařeným životem. Lidského života lituji stále, ale ani tehdy ani nyní necítím žádnou vinu.  Dopravní nehodě jsem nemohl zabránit a už podruhé to uznal i soud. Soudce přihlédl zejména ke skutečnosti, že muž, který přebíhal čtyřproudovou rychlostní komunikaci v místě, kde nemá chodec co dělat, způsobil krátce předtím dopravní nehodu. Opilý jel po čtyřproudové komunikaci v protisměru s neosvětleným vozidlem a čelně se srazil s jiným autem. Posádku vozidla, které sám naboural, žádal, aby na místo nevolala Policii ČR. Z havarovaného auta utekl na nedalekou čerpací stanici. U obsluhy čerpací stanice se domáhal dalšího alkoholu. Když mu nevyhověla, přebíhal čtyřproudovou komunikaci ke druhé čerpací stanici, přičemž se střetl s mým vozem. Znalecké posudky potvrdily to, co jsem sám u soudu opakovaně uváděl. V době srážky jsem jel rychlostí nižší než 90 km v hodině. Plně jsem se věnoval řízení, nebyl jsem pod vlivem alkoholu ani jiné návykové látky, nejedl jsem, nepil, nekouřil ani netelefonoval. Se spolujezdcem jsem v době nehody nemluvil. Mnou řízené auto bylo v dobrém technickém stavu krátce po technické kontrole. Těsně před srážkou mě v levém rychlostním pruhu míjela dodávka, která mi zakrývala pohled na levou stranu vozovky. Opilý chodec vběhl do vozovky ve chvíli, kdy dodávka projela. Měl jsem šanci vidět ho a reagovat pouhou 1,4 sekundy před srážkou, což ani podle znalců nelze jinak, než se jen pokusit o úhybný manévr. To jsem také udělal. Po srážce jsem ihned zjišťoval stav sraženého chodce a zraněnému okamžitě přivolal lékařskou pomoc. Velmi lituji celé události, nicméně nemohl jsem jí nijak zabránit a nenesu na ní žádnou vinu.

Powered by OrdaSoft!

 

 

©2016 Mgr. Martin Klika. Všechna práva vyhrazena.