Mgr. Martin Klika

Vítejte na oficiální webové prezentaci Mgr. Martina Kliky, MBA, radního Ústeckého kraje a předsedy OVV ČSSD Most

Na pakty zaměstnanosti cílí výzva 55 Operačního programu zaměstnanost. Ústecký kraj v rámci této výzvy připravuje dva projekty. První z nich bude zaměřen na mladé lidi, kteří mají zájem o práci, ale ještě nejsou v evidenci uchazečů. Zejména na studenty v posledních ročnících středních a vysokých škol. „Druhá cílová skupina zatím není definována. Záměrem paktu zaměstnanosti je ale cílit větší pozornost na zaměstnavatele. Proto chceme druhý projektový záměr připravit tak, aby se sladil zájem zaměstnavatelů s nabídkou volných pracovních kapacit,“ říká k připravovaným projektům předseda řídícího výboru Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje Martin Klika.

 

Kompas a Observatoře trhu práce byly hlavním tématem setkání zástupců všech krajů a především teritoriálních paktů zaměstnanosti v Pardubicích. Cílem observatoře trhu práce je sladit potřeby zaměstnavatelů s kapacitou volných pracovních sil. Zejména s ohledem na rozdílné regionální potřeby jednotlivých krajů.  Národní observatoř trhu práce bude zajišťovat ministerstvo práce a sociálních věcí. Regionální observatoře pak krajské platformy, především pakty zaměstnanosti. Ty už v současné době působí v osmi krajích republiky a v dalších se připravuje jejich založení. Projekt Kompas neboli Observatoř trhu práce plánuje startovat už na podzim letošního roku. Zkušenosti už fungujících paktů zaměstnanosti byly druhým významným tématem setkání regionálních zástupců. Některé kraje se rozhodly založit pakt zaměstnanosti podle vzoru průkopníka v této oblasti Ústeckého kraje. Další možností je, aby nositelem paktu nebyl kraj, ale jiný subjekt. „Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje pracuje v regionu už tři roky. Za tu dobu se podařilo významně snížit nezaměstnanost. Z evidence Úřadu práce ČR v kraji ubylo téměř šest tisíc lidí. V současné době se pakt zaměstnanosti dostává do situace, kdy musí řešit, jak efektivně využít volné pracovní síly a uspokojit zaměstnavatele, kteří chtějí expandovat. Právě soulad mezi poptávkou a nabídkou trhu práce mají zajistit observatoře trhu práce. Výstupy regionálních observatoří trhu práce budou užitečné nejen pro zaměstnavatele, ale také pro školy, studenty a jejich rodiče. Observatoře pomůžou přizpůsobit nabídku studijních oborů aktuální poptávce zaměstnavatelů, studentům pak při výběru studijního oboru tak, aby po absolvování školy rychleji našli uplatnění.  Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje za tři roky existence prokázal, že se jedná o regionálně významné partnerství důležitých aktérů, kteří jsou schopni společně ovlivnit vývoj trhu práce. Svědčí o tom i fakt, že už sedm krajů následovalo příklad Ústeckého kraje a další založení paktů připravují,“ komentoval setkání, které inicioval Moravskoslezský kraj, předseda Řídícího výboru Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje Martin Klika.

 

 

Obce a města v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji mohou podávat žádosti o dotaci na demolici prázdných objektů z programu 117D08 – Podpora revitalizace území a 117D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, které vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na pokyn premiéra Bohuslava Sobotky. O vyhlášení programů usiloval Ústecký kraj spolu s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje. Ústeckému kraji a HSR – ÚK se podařilo prosadit dotační program i některé zásadní změny v něm, které podpoří obce se sociálně vyloučenými lokalitami. Díky intenzivnímu vyjednávání se podařilo snížit dobu povinné využitelnosti pozemku ze třiceti na deset let. Po uplynutí deseti let už může město pozemek třeba prodat. Dotační program je vypsán na tři roky. Každoročně bude uvolněno na dotace 100 mil. Kč. Větší šanci sáhnout si na dotaci budou mít menší města a města s větším podílem sociálně vyloučených obyvatel. Města mohou získat dotaci minimálně 300 tisíc korun, maximálně 5 miliónů korun a do maximální výše 80 procent z vynaložených nákladů na demolici. Hlavní podmínkou pro možnost podání žádosti o dotaci je, aby domy byly v majetku města. 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje má hned několik nástrojů, kterými může ovlivňovat míru nezaměstnanosti a také to dělá. Účinek je ale většinou patrný až v dlouhodobém horizontu. Nejúčinnějším nástrojem je ovlivnění školství. Ústecký kraj je zřizovatelem většiny středních škol v regionu. Může proto také ovlivňovat středoškolskou koncepci a skladbu studijních oborů. Ve spolupráci s Úřadem práce ČR analyzuje kraj poptávku na trhu práce a chybějící profese pak doplňuje do nabídky oborů středních škol. Podporuje také úzkou spolupráci mezi školami a zaměstnavateli tak, aby byli studenti středních škol a odborných učilišť už během studia připravováni na konkrétní pracovní pozici u konkrétní firmy. Zaměstnavatelé tak mohou svým budoucím zaměstnancům zajistit vhodnou odbornou praxi.

Oblastní charita Most otevřela v bývalé škole v Janově komunitní centrum s řadou sociálních služeb. V sociálně vyloučené lokalitě je to chvályhodný počin. Kdyby tu nebylo několik ale. Komunitní centrum v Janově patří Oblastní charitě Most, mělo ale patřit městu. Byl připraven projekt na rekonstrukci budovy i možnost získat dotaci. Město ale objekt prodalo. Nyní komunitní centrum provozuje jiná organizace a město nemá vliv ani kontrolu nad tím, co se v centru děje. Navíc si musí v centru pronajímat prostory pro své sociální služby. Součástí komunitního centra je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.  Vybavené hudební zkušebnou, boxerským ringem, posilovnou, novými koly, truhlářskou dílnou. Děti z problematických rodin dostávají možnost využívat ve svém volném čase takových „hraček“, o jakých se dětem z rodin, kde oba rodiče pracují a snaží se je uživit, často ani nezdá. Sociální práce ale není o drahém vybavení.

Powered by OrdaSoft!

 

 

©2016 Mgr. Martin Klika. Všechna práva vyhrazena.