Mgr. Martin Klika

Vítejte na oficiální webové prezentaci Mgr. Martina Kliky, MBA, radního Ústeckého kraje a předsedy OVV ČSSD Most

Premiér Bohuslav Sobotka navštívil kraj na pozvání čelních představitelů ČSSD Ústeckého kraje v úterý 12. července. Vyslyšel všechny připomínky a požadavky sociálních demokratů směrem k podpoře propouštěných horníků v důsledku utlumení těžby. Krajští lídři přesvědčili předsedu a premiéra Bohuslava Sobotku o nutnosti podpořit propouštěné horníky na severu Čech stejnou měrou, jako vláda podpořila horníky z Ostravska. Bohuslav Sobotka nám přislíbil, že vláda projedná návrh ministryně práce a sociálních věcí Michely Marksové Tominové na svém zasedání 27. července. Návrh, podle kterého by horníci měli dostat podporu až osm tisíc korun měsíčně po dobu, která je závislá na odpracovaných letech, nejprve projedná už 25. července na svém zasedání tripartita. O podporu pro naše horníky usilujeme už dlouhou dobu. Jsem rád, že náš předseda Bohuslav Sobotka vnímá situaci v Ústeckém kraji stejně, jako my. Nechceme pro naše horníky nic mimořádného. Jen stejný přístup, jakého se dostalo horníkům na Ostravsku. Postoj ministra financí Andreje Babiše ochotně podpořit horníky na Ostravsku, kteří přišli o práci kvůli neschopnosti vedení firmy, ale brání se stejně podpořit naše horníky, kteří přijdou o výdělky kvůli rozhodnutí vlády utlumit těžbu, je pro mě nepochopitelný. Věřím, že zvítězí férové jednání a logika a premiérovi se podaří přesvědčit další koaliční partnery.

Dále jsme jednali se svým předsedou o dostavbě dálnice D8. Tu opakovaně provází řada problémů a dokončení zásadní dopravní tepny pro Ústecký kraj se stále odkládá. Žádáme proto premiéra, aby liknavé ministerstvo dopravy přiměl k činnosti. Při dostavbě dálnice D8 se stále potýkáme se stejnými problémy. Je nutné je urychleně a důsledně řešit. To podle nás ministerstvo dopravy nedělá. Dálnice je velmi důležitá pro další rozvoj Ústeckého kraje. Trváme na tom, aby ministerstvo dopravy dostavbu dálnice D8 pojalo jako prioritu a věnovalo jí zvýšenou pozornost.

Nesouhlasím s výsledkem analýzy vládní Agentury pro sociální začleňování. Na základě této analýzy ministr Jan Dienstbier prohlásil, že nulová tolerance nemá výsledky a je třeba jít cestou začleńování. Kritiku vládní agentury směrem k nulové toleranci považuji za zcela nepodloženou fakty a argumenty. Opírá se o průzkum provedený neziskovými organizacemi. Většina respondentů tohoto průzkumu byli lidé se sociálními problémy, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, kvůli kterým jsme v Litvínově před lety a postupně také v dalších městech kraje nulovou toleranci zaváděli. O nerelevantnosti průzkumu svědčí i zkreslování odpovědí některých účastníků. Já jsem takové manipulace s výsledky jasným důkazem. Zaměstnanci neziskových organizací se mnou řízený rozhovor vedli, ve výsledné zprávě však uvedli nejen zcela jiné a smyšlené odpovědi, ale také otázky byly jiné, než jaké pokládali mně. Naopak o úspěšnosti nulové tolerance svědčí opakovaně se snižující kriminalita v celém Ústeckém kraji vyjma „roku amnestie“. Při důsledné aplikaci nulové tolerance se významně zklidnila situace v Janově, ale například také v Duchcově. Je nasnadě, že jinak nulovou toleranci vnímají lidé, kterým má pomoci ke slušnému soužití s menšinami a sociálně nepřizpůsobivými, a jinak ji vnímají sami sociálně nepřizpůsobiví, kterých se zejména průzkum vládní agentury týkal. Chápu postoj neziskových organizací, větší obnos peněz do sociálního začleňování znamená více peněz pro ně. Nerozumím ale ministrovi Dienstbierovi. Tomu by mělo jít především o vyřešení problémů a pomoc nejen sociálně nepřizpůsobivým, ale všem obyvatelům sociálně vyloučených lokalit. Samotné začleňování bez represivní složky totiž nefungovalo a fungovat nebude. Opakovaně vyzývám ministra Dienstbiera, aby svou politiku nedělal pouze z Prahy, ale aby s lidmi v regionech se sociálními problémy mluvil. Při své loňské návštěvě Janova si neudělal na obyvatele sídliště, na osadní výbor ani na zástupce bytového družstva čas. Vstřebával informace pouze od stolu. Já v Janově bydlím, jezdím do sociálně vyloučených lokalit v kraji, mluvím s lidmi, pomáhám při konkrétních problémech konkrétním lidem. Neúřaduji z bezpečí svého úřadu jen podle informací neziskových organizací, kterým jde především o peníze. Práci ministra Dienstbiera nepokládám za přínosnou a opakovaně ho vyzývám k odstoupení.  

Ústecký kraj bude díky inciativě Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje realizovat dva projekty v rámci programu Iniciativa pro mladé zacílené na mladé lidi od patnácti do devětadvaceti let. První projekt zkráceně nazvaný Transfer je určen pro všechny regiony kraje kromě Děčínska. Druhý projekt je pak cílen výhradně na Děčínsko a zkráceně se nazývá Cesta. Poprvé bude realizátor projektu pracovat výhradně se skupinou mladých lidí, kteří nejsou v evidenci Úřadu práce ČR. Novou šanci na získání práce dostanou mladí lidé, kteří nedokončili vzdělání, nemají žádnou praxi, trpí nízkou motivací a nemají žádné pracovní návyky. Jedná se o lidi, kteří byli z evidence Úřadu práce ČR sankčně vyřazeni, nebo nikdy neprojevili zájem se do evidence uchazečů zařadit. Předpokládá se u nich široké spektrum závislostí. Vzhledem k velmi obtížnému vyhledávání a kontaktování těchto lidí bude Ústecký kraj spolupracovat s partnery projekty z řad neziskových organizací, jako je Člověk v tísni nebo K-centrum. V rámci obou projektů budou zřízena poradenská centra, fungovat bude individuální poradenství a koučink. Účastníci projektu získají cílené odborné vzdělání v rámci rekvalifikací podle jejich zájmu a požadavků zaměstnavatelů. Dotované pracovní místo získá 180 mladých lidí z projektu Transfer a 53 lidí z projektu Cesta. „Oba projekty se zaměřují na skupinu mladých lidí, kteří bez podpory nemají téměř žádnou šanci najít si práci. Chybí jim nejen vzdělání a příležitost, ale také motivace. Je proto důležité terénní práce, která je základem obou projektů,“ říká k Iniciativě pro mladé předseda Řídícího výboru Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje Martin Klika. Projekty budou zahájeny v červnu letošního roku a ukončeny v říjnu 2018. Na Transfer je alokováno bezmála 100 miliónů korun, na Cestu více než 23 miliónů korun.

 

Zastupitelé schválili akční plán sociálních služeb na příští rok a doplili Základní síť sociálních služeb v kraji. Akční plán sociálních služeb předkládá kraj ministerstvu práce a sociálních služeb a na jeho základě dostává ze státního rozpočtu dotace, které následně do sociálních služeb přerozděluje. „Kraj dostává od státu méně, než na sociální služby potřebujeme. Snažíme se kompenzovat rozdíl z vlastních prostředků, ale nelze pokrýt celý rozdíl.  Akční plán vychází ze skutečných potřeb kraje. Během roku jsme prováděli analýzy, které měly potřebnost sociálních služeb v kraji potvrdit,“ komentoval akční plán radní pro sociální problematiku Martin Klika. Do Základní sítě sociálních služeb bylo zařazeno sedm nově registrovaných služeb v kraji. „Do základní sítě zařazujeme ty sociální služby, které financuje z dotací Ústecký kraj. Jedná se o nákladnější služby, které nemohou ze svých rozpočtů zajištovat města,“ doplnil Martin Klika.


Vláda rozhodla o tom, že propouštění horníci z našeho regionu nedostanu stejnou sociální podporu, jako horníci z OKD. Myšlenka sociální kompenzace pro propouštěné horníky přitom vznikla v Ústeckém kraji. Stát svým postojem k těžebním limitům přímo zapříčinil ukončení těžby jinak prosperující společnosti a donutil ji tím k propouštění. Je to zcela odlišná situace, než v případě OKD na Ostravsku, kde přivedli firmu ke konci její soukromí vlastníci. Přesto ministr financí Andrej Babiš vyjádřil podporu pouze horníkům na Ostravsku. Z mého pohledu je to zcela nepochopitelné a neomluvitelné rozdělení horníků v republice. Zajímavé je, že v případě podpory vlastních zájmů, například dotace na Čapí hnízdo, podpora biopaliv 1. generace ( Babišova řepka olejka) a dalších pro ministra zajímavých rozhodnutí vlády nešetří Andrej Babiš tak úzkostlivě státní kasu. Andrej Babiš a s ním celé ANO podrazili region.

Powered by OrdaSoft!

 

 

©2016 Mgr. Martin Klika. Všechna práva vyhrazena.