Mgr. Martin Klika

Vítejte na oficiální webové prezentaci Mgr. Martina Kliky, MBA, radního Ústeckého kraje a předsedy OVV ČSSD Most

 

Ve čtvrtek 22. září se v krajském městě konal 6. ročník odborné konference „Energetické fórum Ústeckého kraje 2016“. Letos se fórum zaměřilo na problematiku energetiky 21. století. Témata přednášek se zabývala budoucností evropského energetického trhu, současností a budoucností klasické energetiky v severozápadních Čechách a potenciálem energetiky pro další rozvoj Ústeckého kraje.

Krajský radní Martin Klika se ve svém příspěvku věnoval aktuálnímu podílu energetiky na ekonomice a zaměstnanosti v Ústeckém kraji.

Z prezentace Martina Kliky:

„Ve struktuře zaměstnanosti Ústeckého kraje tvoří nejvýznamnější obor zpracovatelský průmysl, který vytváří více než čtvrtinu všech pracovních míst v krajské ekonomice a jeho význam v hospodářství regionu v čase roste. Naopak výrazněji za posledních 15 let poklesl podíl těžebního průmyslu a stavebnictví. V kraji roste podobným tempem jako na národní úrovni podíl zaměstnaných ve zdravotní a sociální péči a v profesních, vědeckých a technických činnostech. Podíl osob hledající práci déle než 1 rok byl dlouhodobě o 10 –15 p. b. větší než v ČR. V posledním sledovaném období (průměr za roky 2013-14) došlo k mírnému zlepšení. I přesto však více 51 % uchazečů o zaměstnání je bez práce déle než 1 rok, což negativně ovlivňuje jejich sociální postavení a je často i příčinou a průvodním jevem sociálního vyloučení obyvatel.  Pro řešení situace kraje je třeba se zabývat ne zcela vyřešenou situaci související s pokračováním či útlumem těžby v povrchových hnědouhelných dolech. Útlum nese riziko ztráty pracovních míst v těžbě i navazujících odvětví a může vyvolávat lokální problémy v případě odložené/pomalé přípravy vhodných opatření.  Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje realizovala v roce 2015 šetření, které identifikovalo tu skutečnost, že při neprolomení těžebních limitů na dole ČSA dojde pouze na straně společnosti Severní energetická a.s. a jejích dodavatelů k finančním ztrátám na úrovni cca 580 mil. Kč a propuštění až cca 2 tisíc zaměstnanců.

Do budoucna je důležité sladit nabídku a poptávku regionálního trhu práce, vhodně a včas přizpůsobovat vzdělávací systém potřebám trhu práce a dobře plánovat kvalifikační potřebu ze zvláštního zřetele na potřeby zaměstnavatelů. Dále vytvářet regionální podpůrné dotační programy pro podporu stabilizace potřebných profesí v Ústeckém kraji, podporu podnikavosti, podnikání a inovací. Je nutné také výrazněji zapracovat na podpoře potřebných studijních a technických oborů středních škol a středních odborných učilišť.“

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová dnes navštívila Litvínov a setkala se s Jiřím Šlégrem, kandidátem na senátora a svým kolegou z Národní rady pro sport,  a krajským radním a zástupcem HC Litvínov Martinem Klikou. Diskutovali o mimořádném balíčku podpor, který ministryně pro Ústecký a Moravskoslezský kraj připravuje na příští rok a dotačních programech na investice do sportovních zařízení. Ministryně vyjádřila podporu oběma zástupcům ČSSD v nadcházejících volbách. "Jiří Šlégr je má spojka směrem k mládeži a sportu. Jako senátora ho vysloveně potřebuji," prohlásila ministryně.

Spolu s Gabrielou Nekolovu, kandidátkou do krajského zastupitelstva a Jiřím Šlégrem, kandidátem na senátora, jsem navštívil mezibořské seniory. Odpovídali jsme na jejich otázky, týkající se především životní úrovně seniorů a zásadních problémů Ústeckého kraje. Senioři se zajímali například o náš názor na pokračování těžby hnědého uhlí. V minulosti jsem opakovaně prezentoval, že jsem pro pokračování těžby hnědého uhlí v regionu, a to zejména proto, že nikdo nenabízí jinou alternativu pro horníky a zaměstnance firem úzce s těžbou spjatých. Útlum těžby bude znamenat propouštění v regionu, který je nezaměstnaností poznamenán. Také se nemluví o tom, jak kvalitní hnědé uhlí z Mostecka nahradí stát v energetické koncepci. Senioři se ptali, proč stát přispěje propouštěným horníkům na Ostravsku a stejnou výhodu neposkytne horníkům na Mostecku. ČSSD prosazuje stejné podmínky pro naše horníky a snaží se o tom přesvědčit své koaliční partnery. Se seniory jsem dále diskutoval o sociálních bytech. Potěšilo mě, že vnímají sociální bydlení přesně tak, jak bylo myšleno. Tedy jako bydlení za přijatelný nájem zejména pro seniory, kteří si po odchodu do důchodu nemohou dražší bydlení dovolit. Médii je sociální bydlení mylně prezentováno jako výhoda především pro pobírače sociálních dávek, což tak samozřejmě není. Od seniorů jsme společně vyslechli také chválu na život v Meziboří.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová navštívila v doprovodu krajského radního Martina Kliky Domov důchodců v Milešově a Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí, příspěvkové organizace kraje. V Milešově diskutovala s radním Martinem Klikou a starostou obce Petrem Křivánkem o investičním záměru kraje vybudovat nové sociální zařízení na pozemcích, které kraji za symbolickou jednu korunu za metr čtvereční nabídla obec. Nové zařízení by během šesti let mělo nahradit stávající domov důchodců v prostorách zámku, který je pod ochranou Národního památkového ústavu. „Chceme moderní zařízení, které bude sloužit roky bez nároků na náročnou údržbu a klientům bude poskytovat veškerý komfort, jaký od pobytového zařízení pro seniory lze očekávat. Náklady byly předběžně vyčísleny na 160 miliónů korun. Investorem bude Ústecký kraj, hodláme ale požádat o dotaci Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,“ informoval krajský radní ministryni Michaelu Marksovou Tominovou. Vedoucí zařízení Roman Lafek doplnil, že zámek je sice krásnou stavbou, ale zcela nevhodnou pro poskytování sociálních služeb podle materiálně technického standardu a standardu sociálních služeb. „Jedná se o památkově chráněný objekt, ve kterém nelze provádět žádné stavební úpravy a údržba je velmi náročná. V novém objektu také významně ušetříme na energiích,“ upozornil Roman Lafek. Ministryně práce a sociálních věcí ocenila historickou hodnotu stavby, prohlédla si zachovalou výzdobu, zámeckou kapli i jednotlivé pokoje. „V tomto případě je dotace z ministerstva na výstavbu nového zařízení zcela na místě,“ ubezpečila radního Michaela Marksová Tominová. Pozemky, které obec nabídla kraji na výstavbu nového zařízení, předvedl ministryni starosta Petr Křivánek. „Chtěli jsme kraji vyjít vstříc, proto jsme nabídli pozemky za symbolickou cenu. Pro nás je velmi důležité, aby sociální zařízení zůstalo v obci. Jedná se o významného zaměstnavatele, o kterého bychom jen velmi neradi přišli. Ze šedesáti šesti zaměstnanců domova důchodců je padesát místních,“ vysvětlil vstřícnost obce starosta Křivánek.  

V Dubí diskutovala ministryně práce a sociálních věcí se zaměstnanci a klienty o změnách v sociálním systému a problémech, se kterými se musí senioři vyrovnávat. Nejčastěji se senioři ptali na to, proč lidé, kteří nikdy nepracovali, mají důchody vypočítávány z průměrné mzdy. „To je nespravedlivé k lidem, kteří celý život pracovali,“ vyčítala ministryni jedna z klientek sociálního zařízení. „To je samozřejmě nesmysl. Jestliže někdo nepracoval, pak nemá žádný důchod a i ve stáří žije z dávek hmotné nouze. Slýchám tento názor velmi často, ale není to pravda,“ ujistila seniory ministryně. Dále je informovala o chystaném navýšení důchodů od ledna příštího roku. „V současné době vláda diskutuje o částce, o kterou budou důchody navýšeny. Minimálně však o 200 Kč měsíčně,“ prozradila ministryně a dodala, že příspěvek na péči byl navýšen o 10% už od srpna. Martin Klika pak upozornil ministryni na to, že kraj na sociální služby dostává ze státního rozpočtu méně, než ve skutečnosti potřebuje. "Některé sociální služby je nutné dofinancovat. Na Ústecký kraj nemůže vláda brát stejný metr, jako na ostatní kraje. V Ústeckém kraji je na sociálních službách závislých mnohem více lidí, než jinde, proto potřebujeme také iný přístup vlády," uvedl Martin Klika.

Se seniory v Dubí diskutoval také lídr ČSSD Jaroslav Foldyna. "Nechápu stát, proč se handrkuje o stovku. Já jsem pro navýšení důchodů o mnohem větší částky. Ty peníze stejně nakonec senioři utratí v obchodech a dvě třetiny z toho se vrátí do státní kasy. Raději, než podporovat lidi, co nikdy nepracovali a pracovat nebudou, podpořil bych seniory, kteří celý život pracovali a pomoc si ve stáří zaslouží," prohlásil Jarosav Foldyna.

 

Zvu všechny voliče  na zahájení předvolebních mítinků ČSSD pro podzimní Volby 2016, na kterém bude poprvé představen
RETRO AUTOBUS v projektu RETRO TOUR ARÉNA 2016.

RETRO AUITOBUS přijede v pondělí 29.8.2016 v 16:45 hodin na náměstí Míru v Litvínově.

RETRO AUTOBUS vám kromě mě přiveze:

Jiřího Šlégra - kandidáta na senátora ČR
Jaroslava Foldynu - kandidáta na hejtmana Ústeckého kraje
Gabrielu Nekolovou - kandidátku do zastupitelstva Ústeckého kraje

Powered by OrdaSoft!

 

 

©2016 Mgr. Martin Klika. Všechna práva vyhrazena.